Cua ẩn sĩ, hay ốc mượn hồn, thường chui vào các vỏ ốc trống chúng tìm thấy để biến làm nhà riêng. Trong hình, một cái đầu búp bê đồ chơi bỗng nhiên “biết đi” vì được một con ốc cỡ bự chọn làm nhà.

Nguồn

About The Author

Close