Thứ sáu, 23/12/2016 | 10:50 GMT+7

Thứ sáu, 23/12/2016 | 10:50 GMT+7

Có hợp tác được miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 và nhiều ưu đãi khác về quyền sử dụng đất?

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)

tableDom.before(vneVideo).remove();

});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’)
common.parserAdsFullScreen();

if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’)
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function()
common.delayFireOnce(1000).done(function()
common.resizeImageDetail();
);
);

news_detail.shopParser();

Nguồn : http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/hop-tac-xa-duoc-uu-dai-nhung-gi-ve-dat-dai-3507454.html

About The Author

Close